หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงฯ งบประมาณปี 63
วันที่ 19 ก.ย. 62 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี กองนโยบายและแผน ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมก ...
2019-09-19 14:51:48
ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล63
บ่ายวันที่ 12 กันยายน 2562 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อตกลงและประเมินผล ประจำปีงบปร ...
2019-09-17 09:57:08
ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบลงทุน63
วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 14.30 น. กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบลงทุน (งบป ...
2019-09-17 09:46:18
SSRU KM SHARE & LEARN 2019 แบ่งปันความรู้ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม
ในวันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 กองนโยบายและแผนจัดกิจกรรม ...
2019-09-10 13:55:41
ขอเชิญร่วมกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN 2019
ขอเชิญร่วม “แบ่งปันความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัยแม่แบบที่ดีของสังคม” ในกิจกรรม SSRU KM SHARE ...
2019-09-02 10:08:51
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโปสเตอร์แสดงผลงาน SSRU KM SHARE & LEARN 2019
29 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดโ ...
2019-09-02 10:42:13
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณและการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5 กองนโยบายและแผนจั ...
2019-09-02 15:38:02
อบรมระบบสารสนเทศมหาวิทยาลัย
27 ส.ค. 62 ณ ห้องปฏิบัติการความพิวเตอร์ อาคาร 31 ชั้น 2 นางสาววนัสนาฏ ประพาลา หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงา ...
2019-09-03 09:34:20
ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้
27 ส.ค. 62 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้ เพื่อดำเนินการเ ...
2019-09-03 09:54:13
รายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติราชการฯ ระดับมหาวิทยาลัย
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้ ...
2019-09-02 13:13:34
ข่าวย้อนหลัง