หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

SSRU Open House 2020
2020-11-23 14:28:49
admission ssru 2564
พบกันนะคะเด็กๆ 1 ตุลาคม 2563 - 6 มกราคม 2564portfolio รอบที่ 1 สวนสุนันทามาแล้วจ้าสมัครเรียน : http: ...
2020-10-16 13:48:26
Norah Jones - Don't Know Why - (Cover) JAZZ ORCHESTAR SSRU
Norah Jones - Don't Know Why - (Cover) JAZZ ORCHESTAR SSRU#กองนโยบายและแผน #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ...
2020-09-28 09:43:41
ลุงกันนี่ Ep.2 สร้างความสำเร็จในการสอบสัมภาษณ์ (รอบ Portfolio) สวนสุนันทา_64
ลุงกันนี่ Ep.2 สร้างความสำเร็จในการสอบสัมภาษณ์ (รอบ Portfolio) สวนสุนันทา_64#กองนโยบายและแผน #มหาวิท ...
2020-09-28 09:37:24
ลุงกันนี่ Ep.1 แนะวิธีการจัดทำ Portfolio #สวนสุนันทา_64
ลุงกันนี่ Ep.1 แนะวิธีการจัดทำ Portfolio #สวนสุนันทา_64#กองนโยบายและแผน #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2020-09-28 09:34:47
"ประชาชนได้อะไรจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย"
"ประชาชนได้อะไรจากการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย"โดย สำนักงบประมาณhttp://www.bb.go.th/#สวนสุนันท ...
2020-06-25 09:23:25
โลกเปลี่ยน คนปรับ : เราจะอยู่อย่างไรในโลกหลังโควิด
โลกเปลี่ยน คนปรับ : เราจะอยู่อย่างไรในโลกหลังโควิดสรุปและนำเสนอแนวความคิดเรื่อง "7 ขยับ ปรับเปล ...
2020-06-11 12:46:46
ssru closet จำหน่ายสินค้า มหาวิทยาลัย
ssru closet จำหน่ายสินค้า มหาวิทยาลัยจำหน่ายสินค้าภายใต้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาhttp: ...
2019-12-11 09:40:04
ช่องวิดีโอปัจจุบัน