หน้าหลัก > ข่าว > > VDOการบรรยายKM beyond 4.0 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
VDOการบรรยายKM beyond 4.0 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-05-18 15:10:17


บรรยายพิเศษ เรื่อง KM beyond 4.0 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช part1

https://youtu.be/hChDy47xJ80


บรรยายพิเศษ เรื่อง KM beyond 4.0 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช part2

https://youtu.be/3BpMZzx7vbU


บรรยายพิเศษ เรื่อง KM beyond 4.0 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช part3

https://youtu.be/HebuYJ9x6-Q


บรรยายพิเศษ เรื่อง KM beyond 4.0 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช part4

https://youtu.be/-wltLQgQKSY


บรรยายพิเศษ เรื่อง KM beyond 4.0 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช part5

https://youtu.be/scndR5KkHho