หน้าหลัก > ข่าว > > เอกสาร Mini_UKM18 ห้อง Successor
เอกสาร Mini_UKM18 ห้อง Successor

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-04-04 20:01:14

เอกสาร Mini_UKM18 ห้อง Successor

โดยรศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ*
Asso.Prof.Jitjaroen Chaiyakum,M.D

กรรมการบริหาร สรพ (องค์การมหาชน)

กรรมการบริหารสมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย(คอวท)

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมรังสีเทคนิคแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา KM สรพ