หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการ
ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:39:58

บ่ายวันที่ 25 ธ.ค. 61 ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยมี รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการเปิดงานและมอบรางวัลแก่บุคลากรผู้โชคดี พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ KM ร่วมมอบโชคแก่บุคลากรผู้โชคดี


www.plan.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th