หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กลุ่มIT กลุ่มย่อย 1 งาน Network และกลุ่มย่อย 2 งานเว็บไซต์เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิkm
กลุ่มIT กลุ่มย่อย 1 งาน Network และกลุ่มย่อย 2 งานเว็บไซต์เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิkm

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-04 14:31:18

บ่ายวันที่ 31 ม.ค. 62 ณ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่2 กลุ่มIT กลุ่มย่อย 1 งาน Network และกลุ่มย่อย 2 งานเว็บไซต์เข้าพบ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิkm


www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th