หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองFast Track และAgenda
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองFast Track และAgenda

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-05-17 15:06:32

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองรายละเอียดโครงการสำหรับการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track) / โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ครั้งที่ 1/2562 


#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th