หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > กองแผนร่วมถวายต้นเทียนพรรษา
กองแผนร่วมถวายต้นเทียนพรรษา

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-07-11 15:02:19

ช่วงเช้า 9 ก.ค. 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพร้อมด้วยบุคลากรกองนโยบายและแผน เข้าร่วมถวายต้นเทียนพรรษา ในโครงการส่งเสริม สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทยวันเข้าพรรษา จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ณ พระอุโบสถวัดราชาธิวาสวิหาร และได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th