หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ร่วมในการประชุมชี้แจงรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ร่วมในการประชุมชี้แจงรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-07-11 10:47:52

9 ก.ค. 2562 นางสาวพุ่มพวง กล้าหาญ หัวหน้าฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ ร่วมในการประชุมชี้แจงรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง จัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพฯ

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th