หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 62 “สวนสุนันทา” อยู่ในระดับดีมาก
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปี 62 “สวนสุนันทา” อยู่ในระดับดีมาก

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-10-21 09:22:15

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2563 โดยผลการประเมิน 4.65 อยู่ในระดับดีมาก

#กองนโยบายและแผน 

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

http://ssru.ac.th

http://plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th