หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > หารือการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารจัดการและU-ranking
หารือการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารจัดการและU-ranking

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-11 15:47:52

เช้าวันที่ 4 พ.ย. 63 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมหารือร่วมกับ นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และหัวหน้าฝ่ายต่างๆของกองนโยบายและแผน เพื่อร่วมหารือการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำหรับบริหารจัดการและการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-ranking)

#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th
http://admission.ssru.ac.th