หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมชี้แจงการติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมเสวนาสี่สภา
ประชุมชี้แจงการติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมเสวนาสี่สภา

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-25 14:15:17

7 มิ.ย.62 กองนโยบายและแผน ประชุมชี้แจงการติดตามการดำเนินงานตามมติที่ประชุมเสวนาสี่สภา โดยหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งรับทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการตามข้อเสนอจากเสวนาสี่สภา ณ ห้องประชุมปัจมราช สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 32 

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th