หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > 3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี
3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-06-12 13:10:47

3 มิ.ย. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและบุคลากร กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สวนสุนันทา #ราชภัฏอันดับ1 #suansunandha

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ออกแบบ