หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมเพื่อชี้แจงการกันงบประมาณเหลื่อมปี
ประชุมเพื่อชี้แจงการกันงบประมาณเหลื่อมปี

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-07-12 10:26:16

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ กองนโยบายและแผน ประชุมเพื่อชี้แจงสรุปขั้นตอนการกันงบประมาณเหลื่อมปี 2562 เดือน กันยายน 2562 ให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณ โดยมีนายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th