หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคกก.กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ Fast Track& Agendaครั้งที่ ๒
ประชุมคกก.กลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณ Fast Track& Agendaครั้งที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-15 09:50:37

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณและขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Fast Track)/โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการได้ร่วมพิจารณา และอนุมัติการจัดสรรงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (Fast Track)/โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)


www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th