หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > รศ.ดร.วิทยา พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกร่วมสัมมนาเครือข่ายMini_UKM ครั้งที่ 23
รศ.ดร.วิทยา พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกร่วมสัมมนาเครือข่ายMini_UKM ครั้งที่ 23

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2021-01-27 12:59:50

รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกได้ร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM  ครั้งที่ 23 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 (ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

#กองนโยบายและแผน #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU 

www.ssru.ac.th www.plan.ssru.ac.th