หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
เข้าร่วมประชุมสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-05 10:48:29

1 มี.ค. 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วย หัวหน้าและบุคลากรฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ


www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th