หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > พิธีเปิดMini_UKM ครั้งที่ 23 (ออนไลน์)
พิธีเปิดMini_UKM ครั้งที่ 23 (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2021-01-27 10:57:55

19 ม.ค. 64 ตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM  ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (ผ่านระบบออนไลน์)  จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง บทเรียนการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ไร้รอยต่อ (ออนไลน์) โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช

#กองนโยบายและแผน #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU

www.ssru.ac.thwww.plan.ssru.ac.th