หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมเครือข่ายMini_UKM ร่วมกับวิทยากรที่ปรึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
ประชุมเครือข่ายMini_UKM ร่วมกับวิทยากรที่ปรึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2021-01-15 13:31:01

เช้าวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 นายพิบูลย์ พูม่วง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ และนางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักด์ ได้รับมอบหมายจาก รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ร่วมกับวิทยากรที่ปรึกษาและสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย ในรูปแบบ Onsite และ Online เพื่อสรุป TACIT KNOWLEDGE : Mini_UKM 1-22 ในการจัดทำหนังสือเคล็ดวิชาความรู้ "การพัฒนาคุณภาพการศึกษา" ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 32 ชั้น 4

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th