หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2021-01-27 10:50:08

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดิน) สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ตั้งแต่วันนี้-3 กุมภาพันธ์ 2564 

รายละเอียดเพิ่มเติ่ม 

http://www.personnel.ssru.ac.th/.../view/newsjob0601642001

#กองนโยบายและแผน  #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU 

www.ssru.ac.th     www.plan.ssru.ac.th