หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > เตรียมความพร้อมในการจัด Mini_UKM
เตรียมความพร้อมในการจัด Mini_UKM

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-10-19 09:59:36

15 ต.ค.63 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา(Mini_UKM) ครั้งที่ 23 ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ รศ. นพ. จิตเจริญ ไชยาคำ, ศ. นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ,รศ.กัลณกา  สาธิตธาดา และตัวแทนจากมหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่าย

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th