หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ มหาวิทยาลัย Sanmenxia
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ มหาวิทยาลัย Sanmenxia

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-23 13:49:21

เช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นผู้แทนคณาจารย์ไทย กล่าวถึงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ มหาวิทยาลัย Sanmenxia Polytechnic ในพิธีเปิดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย ณ มหาวิทยาลัย Sanmenxia Polytechnic และวิทยาลัย Huang He ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธาน กล่าวเปิดฯ ดร.นาที รัชกิจประการ ที่ปรึกษาและภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ ศ.ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวถึงความร่วมมือในด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว พิธีดังกล่าวเป็นการเปิดร่วมกันผ่านทางระบบออนไลน์ 

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th