หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมชี้แจงการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตให้หน่วยงานจัดการศึกษา
ประชุมชี้แจงการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตให้หน่วยงานจัดการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-17 10:03:26

14 มี.ค.62 กองนโยบายและแผน จัดการประชุมชี้แจงการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคารสำนักงานอธิการบดี มีนายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านคำนวณต้นทุนต่อหน่วย เข้าร่วมประชุม สำหรับประเด็นในการประชุมนั้นเป็นการชี้แจงประเด็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายของหน่วยงานสนับสนุน และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการคำนวณต้นทุนต่อหน่วย

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th