หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมชี้แจงการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย
ประชุมชี้แจงการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-18 10:21:15

14 ก.พ. 2562 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมชี้แจงการจัดทำประมาณการรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2567  ให้กับบุคลากรผู้ดูแลงานด้านแผนและงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน โดยมีนายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนเป็นประธาน เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นแนวทางในการจัดทำประมาณการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

www.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th