หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-10-21 09:15:24

เช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2563 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 4 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นประธานและนำคณะผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต โดยมีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป ถวายสักการะ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ จากนั้นร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th