หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมทบทวนระบบงานและกระบวนการการสร้างคุณค่า
ประชุมทบทวนระบบงานและกระบวนการการสร้างคุณค่า

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2020-11-23 13:54:06


วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมทบทวนระบบงานและกระบวนการการสร้างคุณค่า/กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ระดับมหาวิทยาลัย โดยมีนายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และผู้เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับหน่วยงานเจ้าภาพ

#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th

http://admission.ssru.ac.th