หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ขอเชิญร่วมอบรม “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชนส่วนรวม
ขอเชิญร่วมอบรม “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชนส่วนรวม

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-01-17 09:42:27


ขอเรียนเชิญผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมอบรม “การปลูกฝังวิธีคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชนส่วนรวม ความอาย และไม่ทน และไม่ทนต่อการทุจริต” โดย คุณอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.เป็นวิทยากร ในวันที่ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5