หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ และระบบสมรรถนะของบุคลากร
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ และระบบสมรรถนะของบุคลากร

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-04 15:25:17

30 มค 2562 เวลา 09.00 น รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้การต้อนรับและนำเสนอการดำเนินการจัดการความรู้ และระบบสมรรถนะของบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาคณะศึกษาดูงานจากสำนักพัฒนาและบริหารกำลังพล กรมกองกำลังพล ในสังกัดกองทัพบก เข้าศึกษาดูงานในด้านการจัดการความรู้ (km) ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน โดย ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ KM นำเสนอข้อเสนอแนะและการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้


www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th