หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > คัดเลือกภาพผู้เข้าประกวด"อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา"
คัดเลือกภาพผู้เข้าประกวด"อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา"

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-13 10:34:11

8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน อาคาร 32 ชั้น 4 กองนโยบายและแผนได้จัดการประชุมคณะกรรมการตัดสิน โครงการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในหัวข้อ "อัตลักษณ์ไทย เอกลักษณ์สวนสุนันทา" ครั้งที่ 2 โดยคณะกรรมการ อาจารย์อนันตชัย เอกะ อาจารย์ ดร. เตือนตา พรมุตตาวรงค์ อาจารย์นวภรณ์ ศรีสราญกุลวงศ์ ร่วมกันคัดเลือกภาพผู้เข้าประกวดเพื่อตัดสินผู้ผ่านเข้ารอบแรกของประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย สำหรับรอบต่อไปเป็นการโหวต สามารถเข้าไปโหวตภาพผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทาง facebook  https://www.facebook.com/ssrurakphathai/


www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th