หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > อธิการบดีมอบรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครั้งที่1
อธิการบดีมอบรางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาครั้งที่1

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:38:08

ค่ำวันที่ 26 ธ.ค.2561 รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบรางวัล “รางวัลคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award) ครั้งที่ 1 ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยงาน ประจำปีการศึกษา2560 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้หลักสูตรและหน่วยงานจัดการศึกษาและพัฒนาคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ


www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th