หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:39:28

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ บุคลากรกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ลานหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี จากนั้นได้ลงพื้นที่เก็บกวาดโดยรอบมหาวิทยาลัยและวัดราชาธิวาสwww.ssru.ac.th
www.plan.ssru.ac.th