หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > บุคลากรกองนโยบายและแผนร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
บุคลากรกองนโยบายและแผนร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-13 09:48:18

วันที่ 8 มีนาคม 2562 นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมด้วย บุคลากรกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมการฝึกซ้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน (อพยพหนีไฟ) ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี สำหรับการฝึกซ้อมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากรจากสถานีดับเพลิงสามเสน ดูแลและกำกับการฝึกซ้อม สำหรับฝึกซ้อมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากนักศึกษาและประชาคม

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th