หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่2
ประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่2

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-04 15:06:22

เช้าวันที่ 31 ม.ค. 62 ณ ห้องconference room 1 ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองนโยบายและแผนได้จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่2 กลุ่มกลุ่มให้บริการแหล่งเรียนรู้ และกลุ่มห้องสมุด เข้าพบ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิkm


www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th