หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > แจ้งเลื่อนการประชุมFast TrackและAgenda
แจ้งเลื่อนการประชุมFast TrackและAgenda

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-13 10:52:32

แจ้งเลื่อนการประชุม!!!!!!! การประชุมคณะกรรมการพิจารณาและกลั่นกรองการจัดสรรงบประมาณสำหรับการขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)/โครงการวาระสำคัญประจำปี (Agenda)ครั้งที่ 3/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ยกเลิก สำหรับกำหนดการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th