หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-03-20 10:37:43

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ ประชุมคณะกรรมการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เพื่อให้การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระดับหน่วยงาน และระดับหลักสูตรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานในการประชุม