หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ(มี.ค.)
ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ(มี.ค.)

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-17 10:01:1426 มี.ค. 62 เวลา 14.00 น. กองนโยบายและแผน จัดการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เดือนมีนาคม) โดยมีรศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้