หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน
ประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-17 14:58:43

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ระดับหน่วยงาน ครั้งที่ 2/2562


ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ภ่ายภาพ
#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th