หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรพี่เลี้ยง
ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรพี่เลี้ยง

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-26 09:45:35

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) การจัดกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ฯ Mini_UKM ครั้งที่ 21 โดยโครงการสัมมนาเครือข่ายนี้จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้


ประพล สุขสุโฉม รายงาน/ถ่ายภาพ

#กองนโยบายและแผน
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
#SSRU
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th
เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th