หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
ประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-05-27 09:07:25

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 5


#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th