หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > สัมมนาแกนนำเครือข่ายประเมินคุณภาพภายนอก
สัมมนาแกนนำเครือข่ายประเมินคุณภาพภายนอก

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-06-26 13:55:18

วันนี้ (21 พ.ค. 2562) นายพิบูลย์ พูม่วง หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้พร้อมด้วยบุคลากรในฝ่าย เข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาแกนนำเครือข่ายประเมินคุณภาพภายนอก 7 เครือข่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมสันถวมิตร สมศ. กรุงเทพฯ


#กองนโยบายและแผน

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ssru.ac.th

เว็บไซต์กองนโยบายและแผน www.plan.ssru.ac.th