หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 2562
ประชุมคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ 2562

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-15 10:56:07

ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยอธิการบดีได้มอบหมายให้ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ในการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานเข้าชี้แจงการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการ , กองกลาง , ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง , กองพัฒนานักศึกษา , วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th