หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ
ประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2019-02-15 13:19:07

ในวันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานอิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการกำกับติดตามการบริหารงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดย รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม


www.ssru.ac.th

www.plan.ssru.ac.th