หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน > ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้ดูแลเว็บ กองแผน
2018-03-09 09:58:25

21 ก.พ..2561 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน นายสนธยา เจริญศิริ รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน พร้อมบุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบงานและประเมินผลการปฏิบัติราชการ กองนโยบายและแผน ได้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส แก่ อาจารย์ สุวัฒน์  นวลขาว รองคณบดีฝ่ายบริหาร และคณะทำงานจากวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เพื่อสร้างความเข้าใจแนวทางในการดำเนินงาน โดยทางวิทยาลัยจะนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานต่อไป