หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สวนสุนันทาร่วมถวายความจงรักภักดี
ในช่วงเช้าวันที่ 26 ก.ค. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทานำโดย รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี พร้อม ...
2019-08-16 13:34:23
กองแผนอบรมการเข้าถึง เข้าใจการบริหารความเสี่ยง
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 กองนโยบายและ ...
2019-07-02 09:48:37
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน ITA ครั้งที่4
วันจันทร์ที่  24 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองน ...
2019-06-26 13:55:55
สวนสุนันทาเข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศการคลังจากนายกฯ
วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครผู้ ...
2019-04-09 10:29:40
รายงานต้นทุนต่อหน่วย มรภ. สวนสุนันทา 2561
รายงานผลการจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วย มรภ. สวนสุนันทา 2561 ...
2019-03-05 13:35:27
สวนสุนันทามุ่งปลูกฝังจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต
เช้าวันนี้ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมเข้าก ...
2019-02-20 10:31:37
ประชุมคณะกรรมการITAครั้งที่ 2รายงานความก้าวหน้าไตรมาส1
ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายแล ...
2019-02-20 10:31:12
รายงานผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
รายงานผลการปฏิบัติราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ...
2019-01-14 10:40:08
ข่าวย้อนหลัง