หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-02-11 16:05:01
มรภ.สวนสุนันทายังครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในวันที่ 27 มกราคม 2564 ผลการจัดอันดับโดย Webometrics January 2021 Edition 2021.1.0 ได้ถูกประกาศออกม ...
2021-02-11 16:08:50
ประชุมหารือแนวคิดการดำเนินโครงการร่วมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
บ่ายวันที่ 25 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ร ...
2021-01-27 13:58:41
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานITA
วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธ ...
2021-01-27 13:15:12
รศ.ดร.วิทยา พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกร่วมสัมมนาเครือข่ายMini_UKM ครั้งที่ 23
รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และสมาชิกได้ร่ ...
2021-01-27 12:59:50
งบประมาณรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 2564
#กองนโยบายและแผน  #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU www.ssru.ac.th     www ...
2021-02-18 10:23:54
พิธีเปิดMini_UKM ครั้งที่ 23 (ออนไลน์)
19 ม.ค. 64 ตัวแทน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ร่วมในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู ...
2021-01-27 10:57:55
แผนยุทธศาสตร์ระยะ5ปี60-64และแผนปฏิบัติการ64
#กองนโยบายและแผน  #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #SSRU www.ssru.ac.th     www ...
2021-01-19 09:44:09
UPDATEแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 2560-2564
#กองนโยบายและแผน#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#SSRUwww.ssru.ac.thwww.plan.ssru.ac.thhttp://admission.s ...
2021-01-18 11:00:32
ข่าวย้อนหลัง