หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ2563
คู่มือประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ...
2020-01-07 16:01:12
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2563
เช้าวันนี้(26 ธันวาคม 2562) ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกอง ...
2020-01-03 09:50:45
เข้าชี้แจงงบประมาณต่อคณะกรรมาการธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
วันที่ 25 ธันวาคม 2562 อธิการบดีมอบหมายให้ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เ ...
2020-01-03 09:46:23
กองแผนส่งความสุข2563วันแรก
25 ธ.ค. 62 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและจัดการความรู้ หัวหน้าฝ่ายติดตามงบประมาณและสารสนเทศ และหัวหน้าฝ่ ...
2020-01-03 09:44:20
ร่วมในการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่
20 ธ.ค. 62 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยรศ ...
2020-01-03 09:05:59
ก่อนทำแผนงานโครงการรู้จักกับระบบ eMENSCR แล้วหรือยัง?
eMENSCR ย่อมาจาก Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country R ...
2019-12-03 10:16:54
คณะกรรมการดำเนินงานITAสวนสุนันทา พร้อมยกระดับความโปร่งใส
30 ต.ค.62 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงา ...
2019-11-15 14:16:38
ข่าวย้อนหลัง