หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานITA63
วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายและแผนจัด ...
2020-02-12 09:05:59
ประชุมผู้บริหารพิจารณารายงานสถานะเงินนอกงบประมาณ (เงินรายได้)
วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผนจัดประ ...
2020-02-12 09:52:16
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2562 ครั้งที่2
วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอ ...
2020-02-12 13:05:06
ร่วมงานประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ63
วันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 15.30 น. นส.โชติกา เขียนนิล บุคลากรกองนโยบายและแผน เป็นตัวแทนมหาว ...
2020-02-12 10:24:03
บุคลากรกองแผนได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น62
กองนโยบายและแผน ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวฝอยทอง สาครวรรณศักดิ์ ในโอกาสได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น (สา ...
2020-02-12 10:33:22
ประชุมบุคลากรเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน63
เช้า วันที่ 22 มกราคม 2563 ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นายสนธยา เจริญศิริ ผู ...
2020-02-12 10:14:39
คำอวยพรตรุษจีนมาฝากกันครับ
เนื่องในเทศกาลตรุษจีน กองนโยบายและแผนมีคำอวยพรตรุษจีนมาฝากกันครับ- "ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไ ...
2020-01-20 15:47:27
ผู้บริหารร่วมประชุมแนวทางในการบริหารงบประมาณ
วันที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผนจัดการ ...
2020-02-12 10:56:59
ประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการความรู้
9 ม.ค.63 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านกา ...
2020-01-14 13:23:00
ประชุมร่วมกับฝ่าย IT
9 ม.ค.63 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายสนธยา เจริญศิริ ผ ...
2020-01-14 13:16:48
ข่าวย้อนหลัง