หน้าหลัก > ข่าว >

VDOการบรรยายKM beyond 4.0 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
บรรยายพิเศษ เรื่อง KM beyond 4.0 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ...
2018-05-18 15:10:17
VDOการบรรยายกระทรวงการอุดมศึกษา สู่มหาวิทยาลัย 4.0 โดย นายแพทย์อุดม คชินทร
บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ กระทรวงการอุดมศึกษา สู่มหาวิทยาลัย 4.0 โดย นายแพทย์อุดม คชินทร part1https://you ...
2018-05-18 15:09:59
เอกสารสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เอกสารสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่ม 2 การพัฒนา successorกลุ่ม 3 การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ ...
2018-04-05 10:04:38
เอกสาร Mini_UKM18 ห้อง Successor
เอกสาร Mini_UKM18 ห้อง Successorโดยรศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ*Asso.Prof.Jitjaroen Chaiyakum,M.Dกรรมการบริ ...
2018-04-04 20:01:14
เอกสารประกอบ กลุ่มที่ 1_Mini_UKM 18
เอกสารประกอบ กลุ่มที่ 1_Mini_UKM 181. แนวทางการส่งเสริมฯ_ฉบับสมบูรณ์_สกอ2. 4_เทคนิคการสอนอย่างมืออาช ...
2018-04-04 14:59:15
ข่าวปัจจุบัน