หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

ประชุมคณะกรรมการจัดทำประกาศกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
4 มิ.ย. 62 เวลา 10.00 น. รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการ &ld ...
2019-06-17 15:23:46
ประชุมเตรียมความพร้อมทีมวิทยากรพี่เลี้ยง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคาร 31รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รอง ...
2019-06-26 09:45:35
เตรียมความพร้อมรับกระทรวงการอุดมศึกษาวิจัยและนวัตกรรม
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. รศ.ดรวิทยา เมฆขำ  รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันค ...
2019-06-26 13:13:10
สวนสุนันทาเข้ารับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศการคลังจากนายกฯ
วันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 09.00น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานครผู้ ...
2019-04-09 10:29:40
สวนสุนันทามุ่งปลูกฝังจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต
เช้าวันนี้ 23 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมเข้าก ...
2019-02-20 10:31:37
ประชุมคณะกรรมการITAครั้งที่ 2รายงานความก้าวหน้าไตรมาส1
ในวันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 กองนโยบายแล ...
2019-02-20 10:31:12
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว รศ.ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อ ...
2019-02-20 10:29:31
ข่าวย้อนหลัง