หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโฉนดที่ดินแก่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเ ...
2020-11-23 13:13:50
SSRU Open House 2020
SSRU OPEN HOUSE 20207-8 ธันวาคม 2563พิเศษเฉพาะวันงาน ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ Portfolio รอบที่ 1 ราคา ...
2020-11-23 13:38:42
ประชุมชี้แจงแนวทางการควบรวมหน่วยงานและจั้ดตั้งใหม่
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ ...
2020-11-23 14:09:01
ประชุมคณะกรรมการกำกับ ติดตามการบริหารงบประมาณ(พ.ย.)
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน อาคาร 32 ชั้น 4 รศ.ดร. ...
2020-11-23 13:43:00
รมต.อว.ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่มหาวิทยาลัย
บ่ายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 ศ.พิเศษ ดร.เอนก  เหล่าธ ...
2020-11-23 14:02:47
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากับ มหาวิทยาลัย Sanmenxia
เช้าวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ  รักษาราชการ ...
2020-11-23 13:49:21
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ปีที่ 160
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 07.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีบวงสรวงถวายสักการะแด่ สมเด ...
2020-11-23 13:46:25
ประชุมทบทวนระบบงานและกระบวนการการสร้างคุณค่า
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมทบ ...
2020-11-23 13:54:06
ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการผลิตสื่อวีดีทัศน์ฯในพื้นที่ให้บริการชุมชน
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย (เล็ก) อาคาร 31 ชั้น 5 รศ.ดร.วิทยา ...
2020-11-11 15:40:59
ประชุมด้านประกันคุณภาพผ่านระบบ conference กับสมศ.
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 32 บุคลากรฝ่ายประกันคุณภาพ ...
2020-11-11 15:44:38
ข่าวปัจจุบัน