หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

ประชุมการจัดทำ VTR ยุทธศาสตร์ม.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
บ่าย วันที่ 25 ก.พ. 2564 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รอ ...
2021-02-25 15:10:42
ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 กองนโยบายและแผนจัดการประ ...
2021-02-24 13:01:21
ประชุมแจ้งผลการทบทวนประมาณการรายจ่ายภาคเรียนที่ 2/2563 และชี้แจงแนวทางการบริหารงบประมาณ
วันที่ 23 ก.พ. 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ชั้น 4 อาคาร 32 กองนโยบายและแผนจัดการประชุมแจ ...
2021-02-24 12:58:10
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย
เช้า วันที่ 17 ก.พ. 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบด ...
2021-02-17 15:51:24
ประชุมชี้แจงการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการสำหรับวิทยาลัยใหม่
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 ฝ่ายพ ...
2021-02-16 14:31:35
หารือการเตรียมข้อมูลมอบหมายงานสู่วิทยาเขตนครปฐม
บ่ายวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 อาคาร 32 รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ ...
2021-02-16 10:24:53
ประชุมการย้ายสาขาวิชาไปสังกัดหน่วยงานใหม่
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผน ชั้น 4 อาคาร 32 นายสน ...
2021-02-16 10:20:22
ประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพฯระดับคณะและสถาบัน
ขอเชิญเข้าร่วม การประชุมชี้แจงตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2021-02-15 15:43:59
QS World University Rankings 2021 ได้เชิญ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
QS World University Rankings 2021 ได้เชิญ รศ.ดร.วิทยา เมฆขำ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประเมินการจัดอันด ...
2021-02-11 15:30:11
หารือการมอบหมายงานสู่วิทยาเขต
10 ก.พ. 64 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 4 กองนโยบายและแผน นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแ ...
2021-02-11 15:31:44
ข่าวย้อนหลัง