หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารกองนโยบายและแผน
ข่าวสารกองนโยบายและแผน

ผู้บริหารเข้าชี้แจงต่อคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษาฯพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี64
บ่ายวันที่ 11 ส.ค. 63  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาล ...
2020-08-13 15:13:45
ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการศึกษา
11 ส.ค. 63 ณ ห้องประชุมคณะกรรมมาธิการ (สผ.) 419 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกอง ...
2020-08-13 15:11:08
กองนโยบายและแผนร่วมทำกิจกรรม “ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน”
เช้าวันที่ 11 ส.ค. 63 บุคลากรกองนโยบายและแผนร่วมทำกิจกรรม “ราชภัฏอาสาพัฒนาชุมชน” ณ บริเว ...
2020-08-13 15:04:37
กิจกรรมสำคัญของ กองนโยบายและแผน ในไตรมาสที่ 2
กิจกรรมสำคัญของ กองนโยบายและแผน ในไตรมาสที่ 2 ...
2020-08-13 14:59:50
ประชุมคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีของกลุ่มความรู้
7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมยุทธศาตร์ กองนโยบายและแผน ฝ่ายประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ จัดประชุมคณ ...
2020-08-10 14:23:35
ร่วมส่งคลิปวีดีโอประกวด ในกิจกรรม “Smart Start Idea by GSB Startup”
ขอเชิญน้องๆๆๆนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ และไอเดียเจ๋ง เข้าร่วมส่งคลิปวีดีโอประกวด ในกิจกรรม &ldq ...
2020-08-05 13:41:12
ประชุมพิจารณาแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ64
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ กองนโยบายและแผนจัดประชุมพิจารณาแบบฟอร์มการเก็บข้อ ...
2020-08-05 14:28:04
ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา เข้าตอบแบบสอบถาม Online
ขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษา เข้าตอบแบบสอบถาม Online ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที ...
2020-08-05 14:38:13
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการสำคัญประจำปี64
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นางสาวอังศุมาลิน นพพรพิกุลสกุล และนายกิตติพัฒน์ บัวเล็ก บุคลากรกองนโยบายและแผ ...
2020-08-05 14:48:54
สวนสุนันทาร่วมใจภักดิ์ถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
เช้าวันที่ 24 ก.ค. 63 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเ ...
2020-08-05 15:17:25
ข่าวย้อนหลัง